Alle voordelen van een groendak voor je verzameld

Er kan worden vastgesteld dat almaar meer mensen vandaag de dag kiezen voor het laten realiseren van een groendak op hun woning. Er zijn aan een dergelijk dak tal van interessante voordelen verbonden voor je woning. Waar veel mensen niet bij stil staan is dat deze voordelen niet alleen beperkt zijn tot je eigen woonst, maar ook tot de omgeving waarin het pand is gevestigd. Wist je bijvoorbeeld dat groendaken een zeer belangrijke bijdrage leveren aan de luchtkwaliteit in de buurt? Dit doen ze op twee verschillende manieren, namelijk:

  1. Door het uit de lucht filteren van fijnstof;
  2. Door CO2 om te zetten in zuurstof; 

Het zijn net de talrijke voordelen die ervoor zorgen dat mensen steeds vaker bereid zijn om één van de verschillende groendaken die op de markt zijn terug te vinden te realiseren. Geldt dat ook voor jou, maar zou je graag in eerste instantie nog even alle voordelen op een rijtje willen zien staan? Dan ben je daarvoor hier op deze pagina aan het juiste adres. 

Voordelen van een groendak voor het pand in kwestie

In eerste instantie spreekt het voor zich dat mensen benieuwd zijn naar de voordelen die een groendak met zich meebrengt voor het pand waarover ze zelf beschikken. Dat spreekt voor zich. Wanneer we hier dieper op ingaan kunnen we vaststellen dat er hier best een aantal interessante voordelen aan verbonden zijn. Op dit vlak kan je onder meer denken aan de volgende voordelen:

  • Het omgevingsgeluid kan aardig worden gereduceerd; 
  • De levensduur van het dak krijgt een aardige boost; 
  • Er wordt een waardevermeerdering voor het pand gecreëerd;
  • Groendaken zijn ongelofelijk duurzaam en onderhoudsvriendelijk; 

Naast bovenstaande is er ook een extra voordeel verbonden aan het laten realiseren van groendaken voor mensen die over zonnepanelen op het dak van hun woning beschikken. Voor deze zonnepanelen geldt dat ze er bekend om staan slechts optimaal te renderen wanneer de temperatuur op het dak niet te hoog is gelegen. Daar kan bijvoorbeeld een sedumdak absoluut voor zorgen. Door het aanleggen van een groen dak kan je er dus op rekenen dat je zonnepanelen nog meer rendement zullen opleveren. Dat is uiteraard alleen mooi meegenomen.

Wat zijn de voordelen voor de omgeving van het pand? 

Zoals in de inleiding van deze pagina reeds aangehaald beperken de voordelen van een groendak zich niet alleen maar tot het pand in kwestie. Ook voor de omgeving waarin ze zich bevindt worden er dan ook tal van verschillende voordelen gerealiseerd. Enkele voordelen hebben we reeds in de inleiding aangehaald, maar dit zijn zeker en vast niet de enige, integendeel. 

Een belangrijk voordeel waar veel mensen in eerste instantie niet bij stil staan heeft betrekking tot het verbeterd absorberen van regenwater. Een groendak absorbeert het regenwater als gevolg van de waterbuffering in de planten, substraat en drainage. Het gevolg hiervan is dat de afvoer richting het riool wordt vertraagd. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat het grondwaterpeil stabiel kan worden gehouden. Dit is in menig aantal omgevingen tegenwoordig toch best een probleem. Ook de zogenaamde piekbelasting op het riool kan als gevolg hiervan worden verminderd.