Alle voordelen van een groendak voor je verzameld

Er kan worden vastgesteld dat almaar meer mensen vandaag de dag kiezen voor het laten realiseren van een groendak op hun woning. Er zijn aan een dergelijk dak tal van interessante voordelen verbonden voor je woning. Waar veel mensen niet bij stil staan is dat deze voordelen niet alleen beperkt zijn tot je eigen woonst, maar ook tot de omgeving waarin het pand is gevestigd. Wist je bijvoorbeeld dat groendaken een zeer belangrijke bijdrage leveren aan de luchtkwaliteit in de buurt? Dit doen ze op twee verschillende manieren, namelijk:

  1. Door het uit de lucht filteren van fijnstof;
  2. Door CO2 om te zetten in zuurstof; 

Het zijn net de talrijke voordelen die ervoor zorgen dat mensen steeds vaker bereid zijn om één van de verschillende groendaken die op de markt zijn terug te vinden te realiseren. Geldt dat ook voor jou, maar zou je graag in eerste instantie nog even alle voordelen op een rijtje willen zien staan? Dan ben je daarvoor hier op deze pagina aan het juiste adres. 

Voordelen van een groendak voor het pand in kwestie

In eerste instantie spreekt het voor zich dat mensen benieuwd zijn naar de voordelen die een groendak met zich meebrengt voor het pand waarover ze zelf beschikken. Dat spreekt voor zich. Wanneer we hier dieper op ingaan kunnen we vaststellen dat er hier best een aantal interessante voordelen aan verbonden zijn. Op dit vlak kan je onder meer denken aan de volgende voordelen:

  • Het omgevingsgeluid kan aardig worden gereduceerd; 
  • De levensduur van het dak krijgt een aardige boost; 
  • Er wordt een waardevermeerdering voor het pand gecreëerd;
  • Groendaken zijn ongelofelijk duurzaam en onderhoudsvriendelijk; 

Naast bovenstaande is er ook een extra voordeel verbonden aan het laten realiseren van groendaken voor mensen die over zonnepanelen op het dak van hun woning beschikken. Voor deze zonnepanelen geldt dat ze er bekend om staan slechts optimaal te renderen wanneer de temperatuur op het dak niet te hoog is gelegen. Daar kan bijvoorbeeld een sedumdak absoluut voor zorgen. Door het aanleggen van een groen dak kan je er dus op rekenen dat je zonnepanelen nog meer rendement zullen opleveren. Dat is uiteraard alleen mooi meegenomen.

Wat zijn de voordelen voor de omgeving van het pand? 

Zoals in de inleiding van deze pagina reeds aangehaald beperken de voordelen van een groendak zich niet alleen maar tot het pand in kwestie. Ook voor de omgeving waarin ze zich bevindt worden er dan ook tal van verschillende voordelen gerealiseerd. Enkele voordelen hebben we reeds in de inleiding aangehaald, maar dit zijn zeker en vast niet de enige, integendeel. 

Een belangrijk voordeel waar veel mensen in eerste instantie niet bij stil staan heeft betrekking tot het verbeterd absorberen van regenwater. Een groendak absorbeert het regenwater als gevolg van de waterbuffering in de planten, substraat en drainage. Het gevolg hiervan is dat de afvoer richting het riool wordt vertraagd. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat het grondwaterpeil stabiel kan worden gehouden. Dit is in menig aantal omgevingen tegenwoordig toch best een probleem. Ook de zogenaamde piekbelasting op het riool kan als gevolg hiervan worden verminderd.

Hoe belangrijk is een bouwkundige keuring Utrecht?

Op het moment dat je de belangrijke keuze maakt om te investeren in vastgoed spreekt het voor zich dat je dat graag met zoveel mogelijk zekerheid zal willen kunnen doen. Voor menig aantal mensen geldt dat hun investering in vastgoed eigenlijk een beetje een sprong in het diepe is en dat kan uiteraard niet meteen de bedoeling zijn. Het laten uitvoeren van een bouwkundige keuring Utrecht zorgt er in de praktijk voor dat je een glashelder beeld krijgt van de staat van het vastgoed. Daarnaast is het ook nog eens zo dat er duidelijk wordt gemaakt welke kosten nu precies reëel zijn en welke niet. Wil je hier graag meer over te weten komen? Lees dan vooral snel even verder! 

Wat is een bouwkundige keuring Utrecht eigenlijk? 

Voor een bouwkundige keuring Utrecht geldt dat het een visuele keuring is die wordt uitgevoerd van het pand in kwestie. Tijdens de controle zal een inspecteur het volledige pand gaan bestuderen waarna hij zijn conclusies zal trekken en in een rapport zal gieten. Van belang om rekening mee te houden is dat de controle louter en alleen visueel gebeurt. Met andere woorden, er zal geen schade worden toegebracht aan het pand en haar infrastructuur. Op het eerste zicht lijkt dat mogelijks interessant (en in zekere zin is het dat uiteraard ook), toch heeft dit wel als gevolg dat bepaalde schade mogelijks aan het blote oog onttrokken zal blijven. Het spreekt voor zich dat dit toch best een belangrijk aandachtspunt is waar je zeker en vast rekening mee zal willen houden. 

Wat maakt ze zo interessant om uit te laten voeren?

Een bouwkundige keuring Utrecht voorziet je in de praktijk van menig aantal interessante voordelen. In eerste instantie geeft ze je een goed beeld van de actuele staat van het vastgoed evenals de tuin die erbij is gelegen. Dit betekent onder meer dat je kan achterhalen hoe het is gesteld met het onderhoud van het gebouw, maar daarnaast zal je ook kunnen vaststellen met welke mogelijke extra kosten je na aankoop nog rekening dient te houden. Al deze verschillende elementen samen zorgen ervoor dat een bouwkundige inspectie laten uitvoeren altijd meer dan de moeite waard is. De bevindingen van deze controle? Die worden uiteindelijk in een praktisch rapport gegoten. 

Is een bouwkundige keuring Utrecht ook financieel interessant?

Het spreekt voor zich dat er aan het laten uitvoeren van een bouwkundige keuring Utrecht ook altijd bepaalde kosten verbonden zijn. Die kosten kunnen ervoor zorgen dat veel mensen vrezen dat het laten uitvoeren van een dergelijke keuring helemaal niet interessant is, maar is dat wel echt zo? Voor het laten uitvoeren van een bouwkundige keuring in Utrecht zijn de gemiddelde kosten ergens gelegen tussen de 300 en 500 euro. Dat zijn eigenlijk zeer geringe kosten wanneer we ze gaan afwegen tegen de meerprijs die mensen soms uit onwetendheid voor hun vastgoed betalen. Het mag dan ook duidelijk zijn dat het laten uitvoeren van een dergelijke keuring bij Schippers Bouwconsult zeker en vast ook op financieel vlak meer dan de moeite waard kan zijn.